Kanadas historia

Nationen Kanadas historia är mycket kort, men också mycket händelserik. Före européernas “upptäckt” av den amerikanska kontinenten levde indianfolk och inuiter ganska isolerade från varandra i de olika områdena som idag utgör landet Kanada. Folken bedrev viss handel mellan varandra, men skötte sig i mångt och mycket själv i små samhällen.

När européerna kom till området påbörjades en stor handel med urinvånarna, särskilt med skinn och kött. Området var åtråvärt och ett hett krig mellan engelsmän och fransmän bröt ut. Ursprungsbefoklningen kom i kläm mellan de olika falangerna, men slapp till skillnad från de indianfolk inom USA:s gränser att urskillningslöst utrotas. De allra flesta folkgrupperna lever kvar i olika former. Inuiterna i norr lever fortfarande delvis isolerade i egna samhällen. De fransk-engelska stridigheterna om Kanada pågick ända till 1800-talets början då ett fredsavtal ingick. Man kan än idag tydligt märka vilka områden som varit under engelskt styre (de norra) och vilka som varit franskstyrda (främst de södra). De två språken är båda officiella men används olika mycket i olika städer och områden.

I och med freden och nödår och politiskt elände i Europa kom en mängd olika etniciteter hit för att söka lyckan. Det har gjort att landet uppvisar en av de största etniska mångfalderna i världen. Men inte förrän 1931 förklarade Kanada sig självständig. Det var en självständighet som inte kom att erkännas helt och fullt förrän 1967. Efter självständigheten har Kanada verkligen utvecklats till ett välmående land tack vare enorma naturtillgångar och en lång fred. Den etniska mångfalden har inte lett till oroligheter, utan berikar samhällen och städer, ett bevis på att människor med olika ursprung kan leva sida vid sida i harmoni.