Att studera i Kanada

Kanada är uppdelat i provinser, där varje enskild provins är självbestämmande. Detta påverkar också systemet med utbildning, då det kan finnas olika avgifter men också olika utbud av utbildningar i de olika provinserna. Att provinserna sköter sina egna utbildningar innebär också att man inte har en central antagning och att man vid intresse får vända sig till den institution man vill komma i kontakt med eller ansöka till. På grund av de olika systemen så har man heller inga direkta gemensamma riktlinjer för utbildningen. Av detta skäl kan det vara lämpligt att se om den valda utbildningen godkänns eller kan tillgodoräknas i din utbildning om man väljer att återvända till Sverige. Om man planerar studier som sträcker sig över längre tid än sex månader krävs också att man skaffar ett studentvisum.
På CICIC:s (Canadian Information Center For International Credentials) hemsida kan man få hjälp att översätta sina betyg för att lättare kunna söka in till någon av utbildningarna i Kanada. Det finns också massor av hjälp att få via studera.nu angående studier utomlands. Man kan bland annat hitta kanadensiska söktjänster som underlättar sökandet efter den rätta utbildningen.
För att bekosta sin utbildning kan man söka olika stipendier, dessa finns också att söka efter via studera.nu.