Att jobba i Kanada

Att jobba i Kanada kräver, precis som i de flesta utomeuropeiska länder, att man har ett arbetstillstånd. För att få tillgång till ett visum och kunna arbeta i landet krävs ofta att man är kvalificerad inom ett yrke eller att man på annat sätt kan vara av nytta för landet. Det finns också olika former av specialvisum om man utbildat sig i landet och skulle vilja utnyttja sin examen där samt om man har tidigare arbetserfarenhet i Kanada.

I övrigt så är det enligt Citizenship and Immigration Canada ett bra arbetsklimat för de som väljer att komma och söka jobb i landet. Man skyltar också med en låg arbetslöshet och att man därför har skapat program för att hitta kvalificerade immigranter till specifika jobb. På Citizenship and Immigration Canada nämner man också att har en lägre inhemsk arbetsför population än vad man behöver. Därför anser man att det behövs immigranter som kan för landet framåt, då man inte alltid har tillräckligt med kvalificerad personal i landet.

Det finns också möjlighet till säsongsarbete via svenska företag, t.ex. resebolag som söker personal. I sådana fall kan man kontakta företaget för att få mer information.