Att emigrera till Kanada

Att bosätta sig i Kanada under en begränsad period i livet kräver en visumansökan. Denna visumansökan ser olika ut beroende på varför du söker det och vilka förutsättningar som krävs. Exempel på denna typ av visum kan vara studier, arbete eller att man har en partner i Kanada. Vill man däremot emigrera permanent är det en annorlunda process.

Att söka medborgarskap i Kanada är en process som kräver både tålamod och kunskap. Det krävs att man befunnit sig en viss tid i Kanada, för att man ska ha fått någon typ av anknytning till landet. Man måste dessutom inneha vissa kunskaper för att få ansöka. Att förstå engelska eller franska relativt väl är ett av kunskapskraven. Ett annat krav är att man ska genomgå ett test för att bekräfta de kunskaper man bör ha om Kanada och vad det innebär att vara medborgare i landet. Att vara straffad i sitt förra hemland eller på annat sätt ha ett dokumenterat kriminellt förflutet är något som gör att man inte kan bli medborgare. Den kanadensiska myndigheten ska också kunna försäkra sig om att man inte utgör ett hot mot säkerheten på något sätt. Ansökan om medborgarskap för svenskar sker vid kanadensiska ambassaden i London.